Αύξηση προϋπολογισμών και στα 3 νέα προγράμματα επιδοτήσεων

espa

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού στα πρώτα 3 προγράμματα του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής.

«Αυτήν τη στιγμή τρέχουν μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 20 προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα από αυτές χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στην έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση υπαρχουσών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, στον τουρισμό. Οι προσκλήσεις αυτές συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές και κατατέθηκαν πολλά ποιοτικά σχέδια, γεγονός που δείχνει πόσο έντονη ήταν η ανάγκη στην οικονομία για μία νέα αναπτυξιακή λογική. Για να ικανοποιήσουμε τη μεγάλη ζήτηση αυξήσαμε πολλές φορές τους προϋπολογισμούς μίας σειράς προγραμμάτων. Σήμερα λοιπόν, ανακοινώνουμε την αύξηση για μία ακόμη φορά του προϋπολογισμού για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την αύξηση κατά 156 εκατομμύρια ευρώ των προϋπολογισμών τριών δράσεων επιχειρηματικότητας, του Ά Κύκλου, που συγκέντρωσαν μεγάλο ενδιαφέρον.
Η εν λόγω αύξηση υπολογίζουμε πως θα επιφέρει περισσότερους από 2.500 – 3.000 ωφελούμενους (εγκεκριμένους) προς επιδότηση.

• Στη δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 25 εκατ. ευρώ.
• Στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 19 εκατ. ευρώ.
• Στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 112 εκατ. ευρώ.

Μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης περί αύξησης των προϋπολογισμών, θα συνταχθούν και θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης.