Ελέγξτε αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο!

car-insurance

Ξεκίνησε και λειτουργεί η εφαρμογή που απευθύνεται στους καταναλωτές, με την οποία μπορούν να ελέγξουν ανά πάσα στιγμή εάν το όχημά τους είναι ασφαλισμένο. Στον σύνδεσμο https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx είναι εφικτή άμεσα και εύκολα η αναζήτηση της ισχύουσας ασφαλιστικής κάλυψης συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία:
• Αριθμός κυκλοφορίας (με την μορφή ΧΧΧ1111)
• ΑΦΜ ( του ιδιοκτήτη του οχήματος).

Σε περίπτωση που η ανεύρεση είναι άκαρπη, θα πρέπει να ελέγξετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, σχετικά με την ορθότητα των παραπάνω στοιχείων και να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με την ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Υπενθυμίζουμε ότι το σήμα ασφάλισης έχει πλέον καταργηθεί και η ασφάλιση αποδεικνύεται με την εμφάνιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της ειδοποίησης πληρωμής η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το καταθετήριο. Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Επισημαίνουμε ότι οι έλεγχοι των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων, ως επί το πλείστον γίνονται μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης από το πληροφοριακό σύστημα.

Πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχει ήδη ξεκινήσει ο ηλεκτρονικός έλεγχος της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να πληρώσουν πρόστιμο και να ασφαλίσουν τα οχήματά τους, είτε, αν δεν συμμορφωθούν, να παραπεμφθούν για αυστηρότερες κυρώσεις.

Σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς, έγινε ηλεκτρονική ζεύξη των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων και ασφαλισμένων οχημάτων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και ο εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα απευθύνεται γραπτά στον παρανομούντα ιδιοκτήτη καλώντας τον να προβεί στην ασφάλιση του αυτοκινήτου του εντός συγκεκριμένου και σύντομου χρονικού διαστήματος και καταβάλλοντας επιπλέον ποσό ύψους 250 ευρώ, υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων των ιδιοκτητών των ανασφάλιστων οχημάτων στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυστηρότερων κυρώσεων.