Προ αξιολόγηση

Προκειμένου να προ αξιολογήσουμε την επενδυτική σας πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσετε

τα παρακάτω πεδία.

Όσο πιο ακριβή είναι τα στοιχεία που θα μας υποβάλετε, τόσο πιο ακριβές θα είναι το αποτέλεσμα της.

logo_pedmede

  Προσωπικά Στοιχεία

  1. Το εισόδημά μου σύμφωνα με την οικογενειακή μου κατάσταση αφορά:

  ΑτομικόΟικογενειακό

  2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: (Ανάλογα με την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 1 αναγράψτε αντιστοίχως το εισόδημά σας)

  1/1/2013 έως 31/12/2013 1/1/2014 έως 31/12/2014 1/1/2015 έως 31/12/2015

  3. Σήμερα είμαι:

  ΆνεργοςΜισθωτόςΕλεύθερος Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος

  Μήνες Ανεργίας (ΟΑΕΔ)

  Η θέση που εργάζομαι σήμερα έχει συνάφεια με το πτυχίο μου:
  ΝΑΙΟΧΙ

  Έτος Έναρξης Εργασιών:

  4. Σκοπεύω να δημιουργήσω εταιρεία:

  ΝΑΙΟΧΙ

  4.α. Στην υπο σύσταση εταιρεία περιλαμβάνεται έστω ένας εταίρος που να είναι άνεργος ή μισθωτός;

  NAIOXI

  5. Η έδρα της ατομικής μου επιχείρησης, είτε αυτής που σκοπεύω να ιδρύσω είναι:

  6. Ο τίτλος πτυχίου μου είναι:

  Έτος απόκτησης

  7. Το αντικείμενο εργασιών μου ή αυτό που θέλω να δραστηριοποιηθώ είναι:

  8. Συμπληρώστε, εφόσον γνωρίζετε, τον ΚΑΔ ή τους ΚΑΔ που δραστηριοποιείστε ή που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε:

  Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος σύμφωνα με το παράρτημα 2 του οδηγού.

  Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα πατήστε εδώ.