ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μήπως ήρθε η ώρα να απευθυνθείτε σ’ έναν επαγγελματικό σύμβουλο που θα σας βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην οργάνωση της επιχείρησης σας;;;
Εμείς, στην 5-one πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την μικρομεσαία επιχείρηση να ενδοσκοπήσει και να επανακαθορίσει τους στόχους και την στρατηγική της σε σχέση με το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Οι λόγοι για τους οποίους το πιστεύουμε είναι:

 

Ανταγωνιστικότερη Οικονομία Συμπίεση Εργατικού Κόστους
Ανάγκη για εξωστρέφεια Αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών
Κίνδυνος παρουσίας ξένων ανταγωνιστών τα επόμενα χρόνια Αναθέρμανση της οικονομίας το επόμενο χρονικό διάστημα
Το όραμά μας

Να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά επιχειρηματιών οι οποίοι μέσα από την Αυτογνωσία, την Εκπαίδευση και την Σωστή Πληροφόρηση θα γίνουν Δημιουργικοί και Παραγωγικοί ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το δικό τους όραμα!

Ο στόχος μας

Η υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης, πάντα σε συνεργασία με εσάς και η εκπαίδευση σας, ώστε να μπορείτε στο εξής να διαχειρίζεστε την επιχείρηση σας δημιουργικά, παραγωγικά και αποτελεσματικά. Αυτό αποτελεί το τελικό κριτήριο της επιτυχίας μας.

Προϋποθέσεις συνεργασίας

Η αναζήτηση και ανάδειξη των 4 προϋποθέσεων αποτελούν την βάση για την επιτυχία! Μην ξεχνάτε ότι τελικός σκοπός είναι η πραγματοποίηση του δικού σας οράματος και αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το πετύχετε!

Η διαδικασία

1. Συνάντηση γνωριμίας για την δημιουργία χημείας και την διερεύνηση των προϋποθέσεων
2. Αποτύπωση εικόνας για την ολιστική συνειδητοποίηση των αναγκών
3. Σύνταξη μελέτης για την δημιουργία του πλάνου αναδιοργάνωσης
4. Υλοποίηση του πλάνου σε πλαίσιο χρονοδιαγράμματος

Τι θα αναλύσουμε

Οικονομική Ανάλυση

 

 • Βασικά Χρηματοοικονομικά Μεγέθη
 • Ανάλυση Ταμειακών Ροών
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών
 • Ανάλυση Μείωσης Κόστους
 • Απαιτούμενες Επενδύσεις

Marketing & Ανάπτυξη Πωλήσεων

 • Branding
 • Online & Offline Marketing
 • Κανάλια Προώθησης
 • Νέα Προϊόντα / Υπηρεσίες
 • Εμπορική Πολιτική

Όραμα & Κοινωνική Ευθύνη

 • Αποσαφήνιση Οράματος
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης
 • Εταιρική Κουλτούρα

Οργάνωση & Διοίκηση

 

 • Οργανογράφηση
 • Λειτουργικός Σχεδιασμός
 • Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
 • Μηχανοργάνωση