espa-proipologismos Προϋπολογισμός
60.000.000€
Ποσοστό Επιδότησης
xrimatodotisi Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός
Aπό 201.000€ έως 1.200.000€
espa-tourismos-calendar Ημερομηνία Υποβολής
23/02/2023
espa-tourismos Διάρκεια Υλοποίησης
18 μήνες

Ποιους Αφορά

Υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Νομικές μορφές: Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

pinakas-megathos-epixeirisis

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1 Να έχουν μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
1 Να έχουν κατ’ ελάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση (2022).
3 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
4 Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα X EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
5 Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
5 Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
5 Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας).
Να συγκεντρώνουν βαθμολογία ψηφιακής ωριμότητας κατά ελάχιστο 70 βαθμούς.
Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.
Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης.
Να έχουν βαθμολογία βάσης αξιολόγησης τουλάχιστον τις 50 μονάδες.
Να τηρούν τις προϋποθέσεις του ΓΚΑΚ.
like1-circle       Πλεονεκτήματα

1. Διαδικασία αξιολόγησης FIRST IN FIRST SERVED.
2. Άμεση αξιολόγηση και αποτελέσματα

arrow1-circle       Υποχρεωτικά Κριτήρια

1. Ύπαρξη Υποδομών για ΑμεΑ ή υποχρέωση να μεριμνήσουν για αυτές

      Δαπάνες

1. Δαπάνες Εξοπλισμού
2. Δαπάνες Λογισμικού
3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

• Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο
• Μεταποιητικές δραστηριότητες
• Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές. Λογιστικές υπηρεσίες
• Παραγωγή τροφίμων & ποτών , έτοιμων γευμάτων και φαγητών
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

• Παραγωγή φαρμάκων
• Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
• Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
• Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
• Υπηρεσίες εστίασης
• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Υποχρεώσεις μετά την εκταμίευση της επιδότησης

Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούμενου εξοπλισμού για 3 χρόνια μετά την τελική πληρωμή.

Ημερομηνίες επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αναλυτική επίσημη πρόσκληση πατήστε εδώ.

>question Γιατί με Εμάς;
1 Σας ακούμε…
Σε πρώτο στάδιο γίνεται η συνάντηση γνωριμίας. Καταγράφουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες της επιχείρησης.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Στη συνέχεια με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας αναλύουμε τις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε την σωστή επιλογή ενεργού προγράμματος επιδότησης και τα ταιριάζουμε πάνω στις προδιαγραφές αυτού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας, διαθέτουμε δημιουργική σκέψη λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και προτείνουμε επιπλέον ενδεδειγμένες επενδυτικές δράσεις. Με αυτή την διαδικασία η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος, προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε το κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται συνήθως σε 3 στάδια:
1
Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζουμε -διερευνούμε τις πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργούμε περιβάλλον εικονικής βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όλους του υποψήφιους επενδυτές, για όλα τα προγράμματα, από την εταιρία μας δωρεάν.

2
Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρότασης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης.

3
Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

1. την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
2. τη σύνταξη, υποβολή παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
3. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
4. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
5. τη διενέργεια εικονικού ελέγχου πριν τον πραγματικό έλεγχο από τον φορέα διαχείρισης
6. την υποχρεωτική παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
7. την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση.