Ενεργά Προγράμματα

on_button_yellow Ψηφιακό Άλμα

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διαφόρων κλάδων για την χρηματοδότηση έργων που αναβαθμίζουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες.

Μάθετε Περισσότερα…

on_button_yellow Ψηφιακό Βήμα

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διαφόρων κλάδων για την χρηματοδότηση έργων που αναβαθμίζουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες.

Μάθετε Περισσότερα…

on_button_yellow Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του «ΕΣΠΑ 2014-2020», προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Μάθετε Περισσότερα…