Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»


Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής έως τις 15.11.2018 των αιτήσεων χρηματοδότησης Δράσεων «Ψηφιακό Άλμα» & «Ψηφιακό Βήμα»

Διαβάστε τις σχετικές αποφάσεις:   Ψηφιακό ΆλμαΨηφιακό Βήμα