Οριστικός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

espa-tourismos

Δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Κατάλογος Ένταξης 1699 επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της Δράσης (δημόσια δαπάνη) 95.661.180,73 ευρώ.

(Δείτε τον Κατάλογο εδώ / Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης).