Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

espa-tourismosΑνακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η εταιρεία μας στο πρόγραμμα που αφορά τα καταλύματα και ξενοδοχεία κατέγραψε ποσοστό επιτυχίας 100% με μέσο όρο βαθμολογίας 91,31 ενώ οι προτάσεις μας σε όλη την επικράτεια βρίσκονται στις θέσεις από 1 έως και 46 της βαθμολογικής κατάταξης.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση.